Geit

geit_1

In de omgeving van Lemmer en de Noordoost polder zijn er veel mensen, die voor hun plezier een paar geiten houden. Maar we hebben ook een aantal bedrijven, waar geiten gehouden worden voor de melk.

Onze werkzaamheden op een geitenbedrijf bestaan voornamelijk uit preventieve handelingen. De volwassen geiten en lammeren moeten regelmatig inge-ent worden. Er is veel contact met de geitenhouders, zodat wij weten wat er op het bedrijf speelt en daarop kunnen inspelen.

Q-koorts

Wat is Q-koorts nou eigenlijk?

Q-koorts is een ziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella burnetti. Deze ziekte kan door dieren overgebracht worden op mensen en heet daarom een zoönose.

Wat zijn de ziekteverschijnselen bij geiten?

Besmette dieren vertonen meestal geen verschijnselen en lijken dus gezond. Het meest opvallend is de abortus van lammeren bij drachtige geiten. Daarbij kunnen dan dode of hele slappe lammeren geboren worden.

Het vruchtwater en de moederkoek van besmette dieren bevat grote hoeveelheden Q-koorts bacteriën. Ook melk, mest en urine kunnen de bacterie bevatten. Pas dus op met het contact met het vruchtwater en de moederkoek en met het drinken van rauwe melk.

Wat zijn de ziekteverschijnselen bij mensen?

De besmetting van mensen gaat meestal via deeltjes in de lucht. Ongeveer 2 tot 6 weken na de besmetting kunnen er ziekteverschijnselen optreden. Mensen die al ziek zijn, hele oude of hele jonge mensen en zwangere vrouwen lopen meer risico om ziek te worden.
Meer dan de helft van de mensen met Q-koorts heeft geen klachten. Zijn er wel klachten, dan lijken die op griep. Een ernstiger ziekte verloop kenmerkt zich door heftige hoofdpijn, hoge koorts, een longontsteking met een droge hoest en pijn op de borst.Een bacterie kan ook een leverontsteking veroorzaken. Nadat je Q-koorts hebt gehad, kan je nog lange tijd moe zijn. Soms kan het zelfs tot een chronische infectie leiden, met een ontsteking aan het hart.

Ga op tijd naar de huisarts, als je vermoedt ziek te zijn als gevolg van Q-koorts.

geit_2