Landbouwhuisdieren

landbouwhuisdieren_1

De landbouwhuisdieren nemen een belangrijke plaats in op onze praktijk. Inmiddels zijn 2 dierenartsen er vol mee bezig om ‘de boer op te gaan’. Het behandelen van zieke dieren, het doen van verlossingen en bedrijfsbegeleiding neemt het grootste deel van hun tijd in beslag.

Sinds vorig jaar maken wij een nieuwsbrief voor veehouders, die via de mail en de gewone post verspreid wordt. Ontvangt U deze niet van ons, stuurt U ons dan een mailtje, dan krijgt U hem alsnog. Of klik hier om meteen de laatste versie te kunnen lezen.

Tegenwoordig kunnen we steeds meer onderzoek zelf op de praktijk doen. Zo kunnen we bijvoorbeeld melk onderzoeken op bacteriën en hun gevoeligheid voor antibioticum, maar ook mestonderzoeken doen we vaak zelf. We werken in dat verband ook veel samen met de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer.
Verschillende bepalingen in het bloed voeren we ook op de praktijk uit, zodat we meteen uitslag hebben en dus snel kunnen handelen. Voor koeien zijn Calcium, Magnesium en CPK (een spierenzym) vaak van belang bij de prognose van herstel. Bij paarden wordt ook vaak een CPK bepaling gedaan.

Alle bedrijfsgezondheidsplannen en bedrijfsbehandelplannen zijn inmiddels volledig in gebruik. Deze ‘plannen’ zijn verplicht voor elke veehouder met meer dan 5 koeien. In het bedrijfsgezondheidsplan kijken we naar risico’s voor het optreden van zieke dieren en proberen we oplossingen aan te dragen om deze risico’s te beperken. Het bedrijfsbehandplan is een tabel die de veehouder gebruikt om te bepalen met welk medicijn hij of zij een ziek dier zelf kan behandelen. Deze plannen samen dragen bij tot een verantwoorder antibioticumgebruik. Daarnaast kan door het inzetten van vaccinaties of het aanpassen van huisvesting of klimaat het gebruik van antibiotica verminderd worden.

Naast de verplichte plannen bieden we ook bedrijfsbegeleding aan, bijvoorbeeld op het gebied van vruchtbaarheid of uiergezondheid. Tijdens geplande bezoeken kijken dierenarts en veehouder samen naar de managementgegevens, de koeien en de omgeving. Ter voorbereiding maken we daarbij vaak gebruik van PirDAP, een programma dat ons als dierenartsen in staat stelt de productiegegevens (de MPR) van het melkveebedrijf in te zien en afwijkingen te signaleren. De oorzaak van de afwijkingen proberen we vervolgens op het bedrijf te achterhalen en aan te pakken zodat problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Op deze site brengen we een aantal belangrijke dierziektes graag onder uw aandacht.
Als u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van de site, kunt u altijd contact opnemen met de praktijk!

Er is een mogelijkheid via de site medicijnen te bestellen. Dat voorkomt, dat u lang moet wachten of dat een medicijn toevallig net niet op voorraad is, waardoor u voor niks op de praktijk staat.

Rund
Schaap
Geit
Paard
Bestellen Medicijnen Landbouwhuisdieren